Årets finalister 2018

Agnes Hammarstrand

Agnes är partner på advokatfirman Delphi där hon är specialiserad på bland annat IT, e-handel, digitalisering och compliance gällande personskydd. Vidare är Agnes en omtyckt föreläsare som anlitas regelbundet för att föreläsa inom sina specialistområden. Agnes har flera förtroendeuppdrag i föreningar hon är aktiv inom och driver Twitter-kontot IT_advokaten.

 

Agnes har tidigare bland annat uppmärksammats för sitt starka engagemang och breda kompetens genom att hon utsågs till Advokaternas advokat 2018 – vilket innebär att hon är den person som Sveriges advokater röstat fram som den advokat de själva helst skulle anlita i ett affärsjuridiskt ärende.

 

Agnes imponerade på juryn genom hur hon engagerat och intresseväckande lyckats driva förändringsarbete inom bland annat GDPR. Hon lyckas få med sig ledningen genom att visa på hur en till synes betungande reglering kan bli en värdeskapande förändring för hela organisationen. Genom hennes förmåga att ta ett komplext område och nå fram med kärnan i budskapet har hon lyckats sprida kunskap om både långsiktighet inom compliance och risktolerans för regelefterlevnad. Hon bidrar inte bara med sitt kunnande till sina klienter utan är även engagerad som mentor, föreläsare och skribent. Genom sitt outtröttliga engagemang har hon nått en bred publik och blivit affischnamnet inom GDPR i Sverige.

Olof Arwinge

Olof Arwinge arbetar som rådgivare på KPMG, specialiserad inom internkontroll, internrevision, ERM och GRC. Under sin karriär har han arbetat inom flera områden inom GRC och utvecklat en djup förståelse för värdet av att GRC-området fungerar som en värdeskapande helhet och inte i parallella silo. Idag arbetar han brett med allt från internrevision till intern styrning och kontroll till riskhantering i ett bredare perspektiv.

Det som särskilt uppmärksammades av jury är Olofs brinnande intresse för frågorna och hans vilja att fördjupa sin kunskap på områden och sprida den vidare. Olof är ekonomie doktor i företagsekonomi från Uppsala universitet, där han disputerade på en avhandling om intern styrning och kontroll. Han har bland annat gett ut böckerna ”Internrevision – en introduktion”, ”En introduktion till Intern Styrning och kontroll”, ”Risk, Strategi och Styrning” och ”Internal Control”. I höst lanseras hans senaste bok ”Värdeskapande internrevision”.  Sin kunskap för han även vidare i sitt engagemang som lärare på Uppsala universitet och på kurser hos Instutute of Internal Auditors (IIA) Sweden.

Genom Olofs engagemang i att både arbeta praktiskt och akademiskt med att utveckla öka sin egen kunskap inom området, samt sprider sin kunskap i sina roller som rådgivare, författare och lärare, bidrar Olof i högsta grad till att utveckla värdeskapande GRC i Sverige.

Stefan Friberg

Stefan arbetar som Riskchef på Svensk Exportkredit (SEK) och har lång erfarenhet inom riskområdet. Genom sitt arbete på SEK har Stefan demonstrerat ledarskap och djup förståelse för GRC.

Sedan Stefan tillträdde i sin roll rom riskchef för snart 3 år sedan, har SEK genomgått en snabb positiv utveckling i GRC-arbetet. Med förmågan att effektivt kommunicera värdet med en välfungerande GRC-organisation har Stefan lyckats få med sig både ledning och verksamhet på en långsiktig förändringsresa som fortfarande pågår.

 

Juryn imponerades särskilt av Stefans förmåga att få acceptans för målbilden över hur SEK skulle arbeta med GRC genom att belysa och få individerna i organisationen att förstå VARFÖR förändringarna måste ske, och inte endast HUR. Stefan är en stark förespråkare för en värdeskapande och effektiv GRC-funktion som fungerar som en helhet med utgångspunkt i verksamhetens mål och risker.