Tävlingen Årets GRC-profil uppmärksammar individer som genomfört enastående insatser inom GRC – governance, risk och compliance. GRC är samlingstermen för organisationers arbete inom ledning/styrning, riskhantering samt efterlevnad av interna och externa regelverk. Att hantera dessa discipliner som en enhet höjer förmågan att undvika konflikter, överlappningar och luckor. Därför verkar Årets GRC-profil för att öka förståelsen för GRC.

Om tävlingen

Opretentiöst, kunnigt och med stort tålamod har Stefan Friberg målmedvetenhet genomfört ett förändringsarbete där de olika försvarslinjerna idag samarbetar. Med lugn, trovärdighet och sin förmåga att lyfta rätt frågor till rätt målgrupp har Stefan fått med sig såväl styrelse, ledning och medarbetare i förändringsarbetet.

Stefan Friberg

Vinnare 2018

Annette Olofsson, Jens Johanson,

Johan Eriksson och Tobias Ander

Grupperingen från Transportstyrelsen är fyra starka individer som har gett prov på oberoende integritet och civilkurage utöver det vanliga. De har under händelserna på Transportstyrelsen visat på stor uthållighet och saklighet och fortsatt kämpa i motvind för GRC-frågorna. De har organiserat sig och kämpat gemensamt över funktionerna för att skydda samhällsviktig information.

Vinnare 2017

GRC 2017