Om Årets GRC-Profil

Priset Årets GRC-profil uppmärksammar individer som genomfört enastående insatser inom GRC – governance, risk och compliance. GRC är samlingstermen för organisationers arbete inom ledning/styrning, riskhantering samt efterlevnad av interna och externa regelverk. Att hantera dessa discipliner som en enhet höjer förmågan att undvika konflikter, överlappningar och luckor. Därför verkar Årets GRC-profil för att öka förståelsen för GRC.

Priset delas ut under GRC-konferensen den 24 september på Quality Hotel Friends i Solna. GRC-konferensen arrangeras av IIA Sweden tillsammans med Compliance Forum, ISACA och SWERMA.